Piškotki
Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletnem mestu ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Vprašajte strokovnjaka

Ime:
 
Priimek:
 
Naziv podjetja:
 
E-naslov:
   
Telefon:
Zadeva:
 
Dopolnite naročilo z vašim komentarjem (npr. že poslujem z Banko Koper):
 
Prejeti želim potrdilo o oddanem povpraševanju na e-naslov:
   

KONTAKT

Ime:
 
Priimek:
 
Naziv podjetja:
 
E-naslov:
 
Telefon:

 
Vaš komentar:
 
Prejeti želim potrdilo o posredovanem sporočilu na e-naslov:
   

Naročite svetovalcaIme:
 
Priimek:
 
Naziv podjetja:
 
E-naslov:
   
Telefon:
Željeni datum klica:
Željena ura klica:
Namen svetovanja:
 
Prejeti želim potrdilo o oddanem povpraševanju na e-naslov:
   

PRITOŽBA

Ime:
Priimek:
Naziv podjetja:
E-naslov:
 
Telefon:

 
Kraj na katerega se nanaša pritožba:
 
Datum, na katerega se nanaša pritožba:
Vaš komentar:
 
Želim prejeti odgovor o rešitvi pritožbe
Prejeti želim potrdilo o posredovanem sporočilu na e-naslov:
   

BANKA ZA VAS


Naročila ponudbe

STOPITE V STIK Z NAMI

vprašanja in mnenja
080 13 18
info@banka-koper.si
Bankomati
  Facebook/Banka.Koper 

Poslovalnice
IŠČI PO SPLETNEM MESTU
V OSPREDJU
 • poslovne kartice
 • lizing
 • krediti
 • Posluh 100 %

Financiranje poslovanja

Na vstopno stran
Tiskanje dokumenta
Pošlji povezavo prijatelju
Nazaj na prejšnjo stran
Predlog
Banka Koper - Financiranje poslovanja Za financiranje vašega tekočega poslovanja in obratnih sredstev vam nudimo različne vrste kratkoročnega in dolgoročnega zadolževanja ter odkupe še nezapadlih terjatev.

Za uresničitev vaših tržnih zamisli, širitev poslovanja, razvoj novih poslovnih procesov pa lahko izbirate med dolgoročnimi oblikami zadolževanja.

Pri oblikovanju konkurenčnih ponudb sodelujemo tudi z različnimi slovenskimi in evropskimi institucijami. Med paleto storitev, ki vam jih ponujamo, lahko najdete tudi posebne ponudbe za posamezen segment komitentov.

Z našo ponudbo vam lahko pomagamo doseči vaše zastavljene cilje ter udejanjiti vaše nove tržne zamisli.


     

KREDITI

Kredit za financiranje obratnih sredstev
Vam zagotavlja varnost pri poslovanju ter hkrati omogoča uresničitev vaših tržnih zamisli.

Kredit za financiranje osnovnih sredstev
Vam omogoča uresničitev večjih poslovnih načrtov.

Agro krediti
Namenjen premostitvenemu, sezonskemu in naložbenemu financiranju vaše kmetijske ali ribiške dejavnosti.

Mikro kredit
Vam omogoča kratkoročno in dolgoročno financiranje vaših projektov.

Kredit za kritje dokumentarnega akreditiva
Namenjen je zavarovanju odprtih akreditivov z odloženim rokom plačila.

Kredit za sončne elektrarne
Kredit za sončne elektrarne je namenjen postavitvi ali gradnji naprav, ki proizvajajo električno energijo iz sončne energije (fotovoltaika), za katero je možno pridobiti državno podporo v obliki zagotovljenega odkupa ali obratovalne podpore.

KREDITNA LINIJA

Kreditna linija
Vam omogoča financiranje tekočega poslovanja v okviru odobrene prekoračitve sredstev na vašem transakcijskem računu za obdobje do enega leta.

Kreditna linija na odpoklic
Stalni vir financiranja vašega tekočega poslovanja.

Kreditna linija na računu terjatev
Predčasna pridobitev likvidnih sredstev na osnovi izdanih faktur z odloženim rokom plačila. 


ODKUP TERJATEV

Odkup terjatev
Kljub daljšim rokom plačila faktur, ki jih nudite vašim kupcem, si s prodajo terjatev Banki Koper lahko prej zagotovite likvidna sredstva.

Odkup akreditivnih terjatev
Čeprav so vaši kupci deležni odloženega roka plačila po akreditivu, si likvidna sredstva zagotovite že prej. S prodajo še nezapadlih terjatev Banki Koper si to lahko omogočite.

Odkup meničnih terjatev
Če vašim kupcem nudite daljši rok plačila in si le-to zavarujete z menico, lahko kljub temu prej pridobite likvidna sredstva. 
 

LIZING

Finančni lizing
Namenjen podjetjem in zasebnikom, kjer ponudnik ostaja pravni lastnik predmeta do plačila vseh pogodbenih obveznosti.

Operativni lizing
Primeren za podjetja in zasebnike, ki jih zanima takojšnja uporaba, ne pa tudi sam nakup predmeta lizinga.

VSE KAR MORATE VEDETI O FINANCIRANJU POSLOVANJA

 • Katere dokumente potrebujem za odobritev financiranja (splošno – v odvisnosti od vrste financiranja)?
   Pravne osebe:
  • vlogo.pdf za odobritev financiranja s predstavitvijo podjetja oz. dejavnosti,
  • veljavni osebni dokument in izpisek z osebno davčno številko zakonitega zastopnika in ostalih pooblaščenih oseb,
  • računovodske izkaze za zadnja tri leta (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, razporeditev dobička) s poslovnim poročilom ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
  • pojasnila k računovodskim izkazom,
  • sklepne ugotovitve zadnjega revizijskega pregleda pri dolžniku, če je revizija opravljena (za podjetja, ki so zavezana reviziji),
  • dokumente povezane z ureditvijo zavarovanja,
  • dokumente povezane z namenom financiranja.

  Zasebniki:

  • vlogo.pdf  za odobritev financiranja,
  • dovoljenje za opravljanje dejavnosti oz. odločbo o vpisu v ustrezen register, ki ga vodi pristojna organizacija (zdravniki, notarji, zobozdravniki, kmetje,...),
  • obrazec "Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti" skupaj z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida za zadnja tri leta ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
  • potrdilo o plačanih davčnih obveznostih,
  • veljavni osebni dokument nosilca dejavnosti in pooblaščenih oseb ter izpisek z osebno davčno številko pooblaščenih oseb,
  • dokumente, povezane z ureditvijo zavarovanja,
  • dokumente povezane z namenom financiranja.
 • Kaj lahko ponudim kot obliko zavarovanja?

  Osnovna in hkrati obvezna oblika zavarovanja so menice. Poleg menic so možne naslednje oblike zavarovanj:

  • bančna vloga ali denarju podoben instrument,
  • zastava vrednostnih papirjev,
  • zastava enot premoženja investicijskih skladov,
  • zastava nepremičnin ali premičnin,
  • odstop denarnih terjatev v zavarovanje,
  • zavarovanje pri zavarovalnici,
  • poroštvo,
  • garancije,
  • ostale oblike, ki pomenijo ustrezno kritje za kreditno tveganje.
 • Kako se obrestuje kredit?

  V odvisnosti od vrste financiranja je obrestovanje možno z različnimi vrstami obrestnih mer, in sicer:

  • nominalna fiksna obrestna mera,
  • nominalna spremenljiva obrestna mera,
  • referenčna obrestna mera, ki je vezana na EURIBOR
 • Od česa je odvisna višina obrestne mere?

  Višina obrestne mere je odvisna od:

  • bonitete podjetja oz. zasebnika,
  • poslovnega sodelovanja z Banko Koper d.d.,
  • ročnosti financiranja,
  • ponujene oblike zavarovanja.

  Za posamezne oblike financiranja so objavljene izhodiščne obrestne mere. Končna obrestna mera je odvisna od zgoraj navedenih kriterijev.

 • Kaj je EURIBOR?

  EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je medbančna obrestna mera, po kateri si reprezentativne banke iz evro območja medsebojno ponujajo depozite (posojajo denar) za določeno ročnost.

 • Na kakšen način lahko poravnam kreditne obveznosti?
  Mesečno odplačilo kredita je enostavno izvedljivo, brez zamujanja rokov, s prihrankom časa, brez provizij in na določen dan.  Z novim bančnim produktom AVTOMATSKA BREMENITEV lahko pravne osebe in zasebniki enostavno poravnavate kreditne obveznosti. Več informacij dobite v poslovalnicah banke oziroma pri vašem bančnem skrbniku.

NAROČANJE NA E-NOVICE

E-naslov:
 
 
Vrsta novic:  

Želim se:


VSA PONUDBA   VSA PONUDBA
3099
2 (ver.: 1.0.0.32751 @ 26.04.2015 10:20)