Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Nadaljuj

Informativno naročilo

Naročite informativno ponudbo prek spletnega obrazca. Hitro in enostavno. 

Izberite kredit

Izberite kredit, ki najbolj ustreza potrebam vašega podjetja.

Enostaven način nakupa nepremičnin in premičnin.

Pravica do uporabe predmeta pridobite že ob podpisu pogodbe.

Obroki plačila so prilagojeni zmožnostim in željam komitentov.

Pri odobritvi lizinga praviloma ne potrebujete dodatnih hipotekarnih zavarovanj, temveč zgolj osnovno dokumentacijo.

Financiranje poslovanja

Ponujamo vam financiranje naslednjih naložb: nakup ali gradnjo poslovnih prostorov in drugih objektov, nakup proizvodnih in delovnih strojev, kmetijske mehanizacije, medicinske, računalniške in druge opreme, nakup vozil in plovil, nakup drugih nepremičnin in premičnin.


Lastnosti finančnega lizinga

Namenjen je pravnim osebam in zasebnikom.

Ponudnik lizinga ostaja pravni lastnik predmeta do plačila vseh pogodbenih obveznosti.

Po končnem odplačilu dejanski lastnik predmeta postanete sami.

Terjatve so zavarovane z lastninsko pravico lizingodajalca.

Koristne informacije

Vse kar morate vedeti o finančnem lizingu

Kaj je finančni lizing?

Finančni lizing je oblika financiranja nakupa predmeta lizinga, pri katerem lizingodajalec, po izbiri lizingojemalca, kupi predmet lizinga in mu ga izroči v uporabo. Lizingojemalec s podpisom pogodbe postane le ekonomski lastnik predmeta, pravno lastništvo pa se prenese na lizingojemalca s poplačilom vseh pogodbenih obveznosti.

Katere so prednosti finančnega lizinga v primerjavi z bančnim kreditom?

Lizing ima v primerjavi s krediti drugačne prednosti. Dostop do predmeta najema je enostavnejši in hitrejši. Lahko se odločite za višje zneske, garancija za zavarovanje vračila financiranja pa je predmet sam.  

Katere dokumente potrebujem za odobritev lizinga?

  • vloga za odobritev financiranja,
  • predračun dobavitelja (prodajalca) za predmet financiranja, naslovljen na banko,
  • original osebnega dokumenta na vpogled,
  • potrdilo o davčni številki,
  • kopije zadnjih treh plačilnih list,
  • izpolnjen in potrjen obrazec »Potrdilo o plači« oz. »Pogodba o zaposlitvi«.

Banka ima pravico zahtevati tudi dodatno dokumentacijo, v kolikor se to pokaže kot potrebno.

Kateri stroški so povezani s sklenitvijo lizing pogodbe?

Nadomestila in stroški, ki so povezani s sklenitvijo lizing pogodbe so podrobneje opredeljeni v Tarifi Banke Intesa Sanpaolo d.d..

Ali lahko lizing odplačam predčasno?

Lizing lahko kadarkoli predčasno odplačate.

Ali lahko pridobite finančni lizing za rabljeno vozilo?

V banki ponujamo finančni lizing tako za nova kot rabljena osebna in tovorna vozila. Ob sklenitvi dogovora upoštevamo vašo boniteto in starost vozila.

Ali smo kot lizingodajalec zadolženi za registracijo in zavarovanje vozila v finančnem najemu?

Ureditev in podaljšanje registracije ter zavarovanja vozila sta naloga najemnika lizinga. Da vozilo lahko registrirate, vam kot njegov pravni lastnik izdamo pooblastilo za registracijo. Vsa vozila v finančnem najemu morajo imeti sklenjeno veljavno kasko zavarovanje, zato nam morate predložiti fotokopijo zavarovalne police.

Kako uredite spremembo osebnih podatkov, kot so stalno prebivališče, ime in priimek?

Če želite spremeniti le naslov za pošiljanje položnic, nam prošnjo z novim podatkom posredujte prek elektronske ali navadne pošte. Za druge spremembe pa nam posredujte kopijo uradnega dokumenta, iz katere je razvidna sprememba podatka.

Ali je možno dobo finančnega najema spremeniti po sklenitvi pogodbe?

Trajanje finančnega lizinga je bistvena sestavina pogodbe, ki je dogovorjena ob sklenitvi pogodbe, in vpliva na celoten dogovor. Sprememba je možna, vendar ni preprosta. Vse zapadle terjatve prosilca morajo obvezno biti poravnane, izpolniti morate tudi vlogo za spremembo sklenjene pogodbe, stališče do želene spremembe pa bo znano po proučitvi vaše vloge. 

Kako se obrestuje lizing?

Lizing se obrestuje po referenčni obrestni meri, vezani na EURIBOR (EURIBOR + pribitek).

Referenčna obrestna mera, vezana na EURIBOR, je sestavljena iz referenčne obrestne mere in nespremenljivega pribitka.

Referenčna obrestna mera, ki jo uporablja Intesa Sanpaolo Bank pri leasingu za fizične osebe, je EURIBOR. Ob odobritvi se uporabi EURIBOR, ki je veljaven prvega dne v mesecu odobritve in velja za obračun obresti za obdobje, ki je enako ročnosti EURIBOR-ja.

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je medbančna obrestna mera, po kateri si reprezentativne banke iz evro območja medsebojno ponujajo depozite (posojajo denar) za določeno ročnost.